Rozpočtové a příspěvkové orgranizace


organizations.pngZajistíme pro vás opravu a rekonstrukci:


 • starých zdrojů tepla
 • topných rozvodů
 • rozvodů vody
 • rozvodů plynu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na obrázku vidíte, co všechno pro vás v jednotlivých oblastech (vytápění, plyn, voda, kanalizace) umíme zařídit.


Vzhledem k vašim „napjatým“ rozpočtům nabízíme dvě varianty řešení rekonstrukcí:


1) OPRAVOU starých zařízení vám uspoříme vysoké jednorázové náklady

 

 


2) VÝMĚNOU starých zařízení vám uspoříme provozní náklady


  • instalací nových technologií dokážeme provozovateli ušetřit významné finanční prostředky na obsluze a údržbě  nového zařízení
  • Tím, se z dlouhodobého pohledu rozmělní vstupní investice na pořízení nové technologie

 


Na základě těchto zkušeností vám:

 

  • odborně poradíme na základě vaší situace
  • nezávisle posoudíme váš záměr
 • připravíme různé návrhy řešení podle vašich požadavků
  • s ohledem na jednoduchost ovládání a bezúdržbovost
  • s ohledem na pořizovací cenu
  • s ohledem na provozní náklady
   • předložíme vám pohled na dlouhodobou finanční návratnost řešení

     
Kontaktní formulář


Spolehněte se na to, že při řešení vašich požadavků:

 


Zajímají vás i další výhody?

 

 • nabídka prodloužení záruční doby na montážní práce
  • standard 2 roky, my nabízíme dle rozsahu a povahy díla 3 i více let
  • díky stabilitě naší firmy a jejímu dlouhému působení na trhu dokážeme dostát svým záručním závazkům
 • nastavení individuálních platebních podmínek dle možností investora
 • předání uspořádané kompletní dokumentace k dodaným zařízením včetně případného proškolení obsluhy


Co oceňují naši zákazníci?
Především:

 • naši schopnost provádět rekonstrukce za provozu
 • námi zajišťovanou požární bezpečnost
 • šetrnost našich montážníků k majetku a vybavení
 • pojištěnou naší firmy proti případným způsobeným škodám
 • plnění stanovených realizačních termínů (bez ohledu na nemocnost, úraz či dovolené)
  • Daří se nám to díky tomu, že máme zástupné profese (svářeče, topenáře, instalatéry) i vedení

 

Kontaktní formulář


Jak budeme společně postupovat?


1.    Oslovení a domluvení schůzky

 

 • a.    Buď nás oslovíte telefonicky na čísle 417 577 414 a nastíníte nám vaše požadavky
 • b.    Nebo ušetříte a necháte se námi kontaktovat na základě kontaktního formuláře
  •  

2.    První schůzka s technikem

 

 • a.    technik si sepíše vaše požadavky a potřeby
 • b.    technik s vámi prohlídne projektovou dokumentaci (popřípadě skutečný stav)
 • c.    technik tím získá podklady pro zpracování cenové nabídky

 

3.    Vypracování cenové nabídky

 

 • a.    do 3 dnů po získání cenových nabídek od našich dodavatelů bude vypracována cenová nabídka
 • b.    včetně poskytovaných záruk
 • c.    s návrhem termínu realizace

 

4.    Na základě odsouhlasení cenové nabídky

 

 • a.    Nám zašlete závaznou objednávku
 • b.    nebo společně sepíšeme smlouvu o dílo
  • i.    stanovíme termíny realizace

 

5.    Realizace zakázky

 

 • a.    Zahájení stavby začíná převzetím staveniště stvrzené zápisem do stavebního deníku
 • b.    vlastní realizace dle harmonogramu stavby
 • c.    zkoušky zařízení dle příslušných norem
  • i.    plyn - revize a tlaková zkouška
  • ii.    topení – těsnostní, topná a dilatační zkouška
  • iii.    voda a kanalizace – tlaková zkouška
 • d.    předání dokončené zakázky
  • i.    stvrzeno ve stavebním deníku
  • ii.    nebo v předávacím protokolu

 

6.    vystavení faktury a vaše platba