Obchodní společnosti


Obchodní společnosti

Zajistíme pro vás:

  • opravy, rekonstrukce a revize
  • na základě našich oprávnění
  • dodání nových zařízení včetně montáže, zkoušek a revizí
  • např.: nový topný systém
  • připojení na centralizované zdroje
  • tepla (horkovod, parovod)
  • vody
  • kanalizace
  • rozvody technických plynů


Máte poruchu?

  • díky rychlosti odstranění závady minimalizujeme omezení provozu

 Kontaktní formulář