Bytové domy a bytová družstva


residentialbuildings.pngZajistíme pro vás dodávku a montáž v oblasti:

 

 • vytápění
 • vody
 • plynu
 • kanalizacePro bytové domy a družstva, která chystají například rekonstrukci, připravujeme komplexní řešení. Naši zákazníci oceňují především tyto výhody:

 • jednoduchost při jednání s jedním dodavatelem
 • nabídka prodloužení záruční doby na montážní práce
  • standard 2 roky, my nabízíme dle rozsahu a povahy díla 3 i více let
  • díky stabilitě naší firmy a jejímu dlouhému působení na trhu dokážeme dostát svým záručním závazkům
 • nastavení individuálních platebních podmínek dle možností investora
 • uspořádanou kompletní dokumentaci k dodaným zařízením včetně případného proškolení obsluhy
Kontaktní formulář

Při přípravě jednotlivých dodávek i komplexního řešení vám:

 • odborně poradíme
 • nezávisle posoudíme váš záměr
 • připravíme různé návrhy řešení
 • s ohledem na jednoduchost ovládání a bezúdržbovost
 • s ohledem na pořizovací cenu
 • s ohledem na provozní náklady
  • předložíme vám pohled na dlouhodobou finanční návratnost řešení


Spolehněte se na to, že při řešení vašich požadavků:

 

 • využijeme naše letité zkušenosti v oboru - více zde
 • budou k dispozici kvalifikovaní odborníci - naše osvědčení najdete zde
 • pracujeme s informacemi ze seminářů a školení týkající se výhod moderních, bezúdržbových a automatizovaných systémů, které šetří zákazníkům čas a peníze
 • uplatníme cenová zvýhodnění s našimi smluvními dodavateli


Pro majitele bytových domů či pro bytová družstva nejčastěji řešíme:


- rekonstrukce

 

 • posoudíme stávající projektovou dokumentaci
 • řešíme návrh rekonstrukce dle našich zkušeností s využitím nových technologií (pokud není zpracovaná projektová dokumentace)
 • odsouhlasenou variantu zrealizujeme
 • předáme vám příslušné revizní zprávy a protokoly o zkouškách


- opravy v rámci jednotlivých oblastí (topení, plyn, voda, kanalizace)

 

 • formou opravy zařízení
 • výměnou zařízení


Jako hlavní dodavatelé nebo jako subdodavatelé ve spolupráci s našimi partnery ve stavebnictví řešíme také novostavby.

Zakázky pro vás plníme dle odsouhlasených harmonogramů. Daří se nám to díky tomu, že:

 

 • máme zástupné profese (svářeče, topenáře, instalatéry) i vedení
 • výhodou pro zákazníka jsou dodávky ve sjednaných termínech
  • bez ohledu na nemocnost, úraz či dovolenou
Kontaktní formulář

Jak budeme společně postupovat?

 1.    Oslovení a domluvení schůzky


 • a.    Buď nás oslovíte telefonicky na čísle 417 577 414 a nastíníte nám vaše požadavky
 • b.    Nebo ušetříte a necháte se námi kontaktovat prostřednicvtím našeho kontaktního formuláře

2.    První schůzka s technikem

 

 • a.    technik si sepíše vaše požadavky a potřeby
 • b.    technik s vámi prohlídne projektovou dokumentaci (popřípadě skutečný stav)
 • c.    technik tím získá podklady pro zpracování cenové nabídky


3.    Vypracování cenové nabídky

 

 • a.    do 3 dnů po získání cenových nabídek od našich dodavatelů bude vypracována cenová nabídka
 • b.    včetně poskytovaných záruk
 • c.    s návrhem termínu realizace


4.    Na základě odsouhlasení cenové nabídky

 

 • a.    Nám zašlete závaznou objednávku (ke stažení + prohlášení o DPH)
 • b.    nebo společně sepíšeme smlouvu o dílo
  • i.    stanovíme termíny realizace


5.    Realizace zakázky

 

 • a.    Zahájení stavby začíná převzetím staveniště stvrzené zápisem do stavebního deníku
 • b.    vlastní realizace dle harmonogramu stavby
 • c.    zkoušky zařízení dle příslušných norem
  • i.    plyn - revize a tlaková zkouška
  • ii.    topení – těsnostní, topná a dilatační zkouška
  • iii.    voda a kanalizace – tlaková zkouška


d.    předání dokončené zakázky

a.   stvrzeno ve stavebním deníku

b.  nebo v předávacím protokolu


6.    vystavení faktury a vaše platba

Kontaktní formulář